Striber der passer


Stribet stof til nye hynder. Her var opgaven den, at striberne skulle
passe fra sæde- til ryghynde. Samtidig symmetri på tværs af salonen.